Preskočiť na obsah

Darovanie

Váš dar pomôže podporiť zdravie a pohodu v našich komunitách. Príbehy mnohých ľudí, ktorých životy sa hlboko zmenili prostredníctvom praxe umenia Taoistického Tai Chi®, sú presvedčivé: príbehy o zvýšenej pohyblivosti (mobilite) a zníženej miere bolesti, príbehy o sile a pružnosti, príbehy o upokojení, bystrej mysli a spojení s ostatnými.

Keď členovia našej komunity objavia vo svojom živote tieto výhody, prirodzene nájdu spôsoby, ako zlepšiť svoje vzťahy s rodinami, priateľmi a spoločnosťou. V skutočnosti sa výhody tejto praxe rozšíria ešte viac, keďže cvičiaci zistia, že sa spoliehajú menej na zdravotnícky systém a pomáhajú znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť. Dobrovoľníctvom, darom alebo akoukoľvek pomocou, môžete podporiť túto dôležitú prácu pre budúce generácie.

Ako darovať

Ak chcete podporiť Fung Loy Kok, odporúčame všetkým, aby tak urobili on-line prostredníctvom kreditnej karty. Je to jednoduchý spôsob, ako darovať a prostredníctvom e-mailu ihneď dostanete daňový doklad. Aj naďalej vítame dary v hotovosti alebo šekom. Ak by ste chceli darovať cenné papiere, kontaktujte členov výboru.

 

Ďalšie možnosti

Zanechajte dedičstvo

Ponúkame vám možnosť pomôcť  našej charitatívnej práci tým, že do Vašej poslednej vôle zahrniete odkaz. Takýto dar vytvára osobné dedičstvo, ktoré priamo podporuje víziu pána Moya o zmiernení utrpenia a pomoci druhým prostredníctvom taoistického umenia.

Dary In Memoriam

Urobte darček na pamiatku niekoho, kto zomrel.

Výročné dary

Prispejte darom na oslavu narodenín, výročia, promócie alebo inej špeciálnej príležitosti.

Dary na počesť

Urobte darček na počesť niekoho, kto dostal cenu alebo iné uznanie.

Vaša veľkorysosť tvorí tradíciu služby pre komunitu. Ďakujeme za váš príspevok!

Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli ďalej diskutovať,

kontaktujte nás

“Zhromažďujte cnosti a dobré skutky. Pomáhajte ľuďom počas života, poskytnite im útechu počas umierania alebo po smrti.”

Majster Moy Lin Shin

Paste your AdWords Remarketing code here