Verejné ukážky

Má vaša organizácia, spoločnosť alebo škola záujem o ukážku zdravotných umení Taoistického Tai Chi®? Dajte vašim členom alebo zamestnancom možnosť dozvedieť sa viac o tejto starovekej ceste k dosiahnutiu zdravia tela a mysle.

Máme široké skúsenosti s verejnými ukážkami na rôznych podujatiach od ukážok cvičenia pre veľké publikum po malé informačné prezentácie:

• Výstavy a prehliadky venované zdraviu
Pomôžeme vám s propagáciou zdravého životného štýlu a spôsobu odbúrania stresu.

• Kultúrne a komunitné podujatia
Tai Chi ako zábavná  a náučná časť programu pre účastníkov.

• Ukážky pre seniorov a ľudí so špeciálnymi zdravotnými potrebami
Dajte seniorom a ľuďom so zdravotnými problémami šancu objaviť silný, adaptabilný a dostupný nástroj na obnovu zdravia.

• Ukážky pre zdravotných profesionálov
Ukážeme vám, ako môže Tai Chi ako doplnok zdravotnej starostlivosti pomôcť ľudom prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie.

• Konferencie a semináre
Dajte účastníkom príležitosť na osvieženie tela a mysle pomocou krátkej úvodnej prezentácie Tai Chi.

Pre viac informácii kontaktujte pobočku združenia vo vašom okolí.