O nás

Združenie Taoistického Tai Chi v Slovenskej republike je členom Medzinárodného združenia Taoistického Tai Chi, globálnej dobrovoľníckej organizácie, ktorá v súčasnosti pôsobí vo viac ako 500 lokalitách viac ako 25 krajín. Združenie spája ľudí pochádzajúcich z rôznych kultúr, hovoriacich rôznymi jazykmi a vytvára tak celosvetovú komunitu.

Ponúkame skupiny Tai Chi a ďalších vnútorných umení, ktoré učil zakladateľ združenia majster Moy Lin-Shin, v siedmych mestách Slovenska.  Učíme zostavu Taoistického Tai Chi, ktorá má  108 pohybov, rozvíja rovnováhu tela, mysle a ducha a má priaznivé zdravotné účinky.

Združenie Taoistického Tai Chi v Slovenskej republike je zaregistrované ako občianske združenie. Združenie bolo založené, aby uchovávalo a šírilo taoistickú tradíciu kultivácie tela a mysle. V súlade s víziou súcitu a služby druhým, ktorú nám zanechal majster Moy, sú všetci inštruktori združenia dobrovoľníci. Prevádzka organizácie je taktiež zabezpečovaná prácou dobrovoľníkov.

Združenie Taoistického Tai Chi v Slovenskej republike nasleduje zámery a ciele Medzinárodného združenia Taoistického Tai Chi:

– sprístupniť vnútorné umenia Taoistického Tai Chi pre všetkých

– propagovať zdravotné účinky vnútorných umení Taoistického Tai Chi

– podporovať kultúrnu výmenu

– pomáhať druhým

Medzinárodné združenie Taoistického Tai Chi zahŕňa ďalšie dve organizácie založené majstrom Moyom:

– Inštitút taoizmu Fung Loy Kok a

– Akadémia Gei Pang Lok Hup.