Ako sa môžem prihlásiť na Tai Chi?
Príďte na ukážkové cvičenie, otvorenie skupiny začiatočníkov alebo na ktorúkoľvek skupinu začiatočníkov vo vašom okolí. Tam sa môžete prihlásiť u inštruktora.

Aký je spôsob výuky?
Tai Chi sa učí praktizovaním – cvičením. Oboznámenie sa so zostavou Tai Chi, ktorá má 108 pohybov, trvá asi 3 – 4 mesiace. Spôsob výuky je veľmi jednoduchý. Inštruktor ukáže párkrát pohyb, potom ho precvičí spoločne so skupinou a nakoniec pozerá na cvičiacich, ako opakujú pohyb.

Aké oblečenie potrebujem?
Nepotrebujete žiadny špeciálny úbor. Stačí vám pohodlné oblečenie a športová obuv.

Môžem cvičiť Tai Chi aj keď mám zdravotné problémy alebo obmedzenia?
Väčšina ľudí môže cvičiť Taoistické Tai Chi napriek zdravotným obmedzeniam, dokonca aj tí, čo majú pokročilé chronické ochorenia alebo sú na vozíku.
Pravidelným cvičením zostavy a ďalších pridružených cvikov sa dá zlepšiť stav pri mnohých chorobách. V niektorých lokalitách ponúkame skupiny „zdravotnej obnovy“, ktoré pomáhajú ľudom s rôznymi zdravotnými problémami alebo zotavujúcim sa po úraze či chorobe.
Tehotné ženy alebo ľudia s akútnymi problémami by mali vhodnosť cvičenia najskôr
konzultovať s inštruktorom a svojim lekárom.

Akí inštruktori vedú cvičenia?
Všetci naši inštruktori sú akreditovaní dobrovoľníci, ktorí dostali povolenie viesť
skupiny od Lokálnej inštruktorskej komisie a Európskej inštruktorskej komisie.
Inštruktori nepoberajú za vedenie žiadnu odmenu. Musia sa zúčastňovať na tréningových workshopoch a každoročne si obnovovať akreditáciu.

Koľko to stojí?
Členský príspevok sa platí kvartálne alebo ročne. Študenti, seniori alebo ľudia v hmotnej núdzi môžu požiadať o zľavu. Zaplatenie členského príspevku vás oprávňuje navštevovať ľubovoľný počet skupín vo vašom okolí alebo aj v zahraničí. Nie ste limitovaní iba konkrétnou skupinou alebo inštruktorom.
Nakoľko všetci naši inštruktori sú dobrovoľníci, členské príspevky sú použité na operačné náklady ako napr. prenájom cvičebných priestorov.

Čo po absolvovaní začiatočníckej skupiny?
Učenie sa Tai Chi je postupný proces. Čím lepšie je vaše Tai Chi, tým väčší je zdravotný úžitok. Začiatočnícka skupina je naozaj iba začiatok. Zatiaľ čo niektorí ľudia absolvujú začiatočnícku skupinu iba zo zvedavosti, veľa cvičencov pokračuje a zúčastňuje sa na pokročilých skupinách a workshopoch po zvyšok života. Ponúkame skupiny pokračujúcich vedené inštruktormi, ktorí sú akreditovaní na výuku pokročilejších techník – cvikov. V týchto skupinách máte príležitosť precvičovať zostavu Tai Chi, dostať korekcie vašej formy, zlepšiť si porozumenie zostavy a okúsiť hlbšie zdravotné účinky cvičenia.
Taktiež pravidelne organizujeme intenzívne cvičenia a workshopy.

Môžem sa naučiť Tai Chi pomocou videa alebo knihy?
Videá a knihy môžu poslúžiť ako pomôcka pri učení zostavy, ale nedokážu nahradiť úlohu inštruktora. Inštruktor vám dá spätnú väzbu a podporu pri napredovaní v Tai Chi. Inštruktor overí, či je vaša forma správna, efektívna a nespôsobí vám zranenie.