Centrum Združenia Taoistického Tai Chi na Slovensku

náš domov, vlastné miesto, kde sa stretávame, spoločne cvičíme, organizujeme podujatia, miesto pre komunitu