Het Fung Loy Kok Institute of Taoism werd opgericht door de taoïstische monnik, Master Moy Lin Shin. Zijn onderricht combineert een uitgebreide kennis van de taoïstische klassieke voorbeelden met de training die hij ontving van gerespecteerde leraren in China en Hong Kong. Als jongen groeide Master Moy Lin Shin op met ernstige gezondheidsproblemen. Voor zijn herstel begon hij Tai Chi en Lok Hup Ba Fa te beoefenen, evenals taoïstische meditatie en andere disciplines. Deze technieken hielpen hem  zijn ziekte te boven te komen en inspireerden hem deze kunsten beschikbaar te maken aan iedereen die ze graag wilde leren. Om dat te doen, ontwikkelde hij de set van 108 bewegingen die wij heden ten dage beoefenen, een kunst waarin de vele inzichten bij elkaar komen die Master Moy Lin Shin leerde over de werking van de menselijke fysiologie, inwendige circulatie en spirituele training.

In 1970 emigreerde Master Moy naar Canada, waar hij de rest van zijn leven wijdde aan het helpen van mensen om hun fysieke, mentale en spirituele welbevinden te herstellen en te behouden door de beoefening van de Taoist Tai Chi™ kunsten. Master Moy wees er regelmatig op dat deze leringen meer waren dan alleen maar een set van bewegingen; ze bevatten praktische wijsheid voor het leven, gebruik makend van de rijkdom van de Chinese cultuur en taoïstische traditie.